INTERNATIONELLT

SYD-SYDAN

Love & Peace (L&P), YKI:s partner i Syd-sudan håller på att utveckla ett familjecentrum i huvudstaden Juba. De har startat en förskola på centret med omkring 90 barn. De önskar bygga upp en permanent byggnad, plantera träd och växter och bygga upp en lekplats för barnen.

L& P har fått medel till att köpa ett växthus från en second hand affär i Täby. Där odlar de grönsaker som ger mat till barnen på förskolan och deras familjer. L&P familjecentrum kommer att bli ett modellcentrum för hela Syd-sudan.

På familje- och resurs centret utformar medlemmar i det civila samhället, en miljö för stimulans och lärande anpassad efter barnets och familjens behov. Hela familjen träffas för samlärande, stimulans, lek och lärande. Hälso-och sjukvårdspersonal hjälper till att följa upp barnets utveckling. De ger råd om kost och hälsa och ser till att barnet blir vaccinerat. Yrkesverksamma inom jordbruket, ger råd till familjen om trädgårdsskötsel, för att de ska kunna ge barnet näringsriktig mat. Föräldrar och vårdnadshavare får utbildning om barnhälsovård. De får rådgivning hur de ska försörja sin familj och förändra sin och familjens livssituation. Familj- och resurscentret fungerar som en plattform där familjen och medlemmar i samhället kan påverka sin egen livssituation. De kan även tillsammans få sina behov tillfredsställa och få gensvar för sina rättigheter inför myndigheter och beslutsfattare.

 

SYD-AFRIKA

YKI:S samarbetspartner i Sydafrika, YWAM utbildar förskollärare, som arbetar i kåkstäder utanför Johannesburg. Många av barnen är föräldralösa och bor hos släktingar. YWAM använder YKI:s läromedel i undervisningen. De håller på med att registrera utbildningen under myndigheterna i Sydafrika. Det ger dem auktoritet att ge godkända betyg till förskollärarna.