HUR ARBETAR YKI

YKI anser att det civila samhället tillsammans med olika aktörer i samhället, har en stor roll för att det ska bli en förbättrad livssituation för familjen och andra aktörer i samhället. Dessa aktörer kan vara statliga myndigheter, offentliga sektorn, institutioner och företag. YKI:s program grundas på de mänskliga rättigheterna och demokrati.

 

I Sverige arbetar YKI med vårdnadshavare/föräldrar med annat modersmål än svenska. YKI bygger upp familj- och resurscenter där familjer kan mötas för att utveckla barnets modersmål och stärka barnets identitet. Barnen har rätt till sitt språk och sin kultur och föräldrarna har rätt att kunna påverka sitt barns framtid.

 

YKI samverkar med aktörer i samhället för att förhindra segregationen som uppstår när familjen inte pratar samma språk och är vilse i sin identitet. Vi önskar att beslutsfattare ska anse vikten av vårt arbete.

 

I Sydsudan bygger YKI samarbetspartner Love & Peace (L&P), upp ett familjecenter. L&P är en lokal NGO som verkar i ett samhälle i Juba, huvudstaden i Sydsudan. Centret är en mötesplats för familjer. Där får de möjlighet att påverka sitt barns framtid. De möts i nätverk där de tillsammans skapar förutsättningar för en förändrad livssituation for sig och sin familj. Detta främjar demokrati och mänskliga rättigheter och skapar en grogrund för fred och förståelse för varandra.

 

Familjen får möjlighet att delta i olika utbildningsprogram om barnavård, hälsovård, trädgårdsskötsel och entreprenörskap. Familjerna som har barn på L&P förskola har varit med om traumatiska händelser av krig och övergrepp. På centret får de möjlighet att bearbeta dessa händelser.

Programmet är baserat på det förskoleprogram som några av YKI resurspersoner (Margret Kabiru och Anne Njenga) var med och utformade under åren 1983- 2000. (Se vidare under YKI historia)