BARNET

Under de första åren i en människas liv är det den individuella personligheten som bildas. Någon har sagt ”Ge mig ett barns fem första år och han är min för resten av livet.”

 

Barnet är starkt drivet (den intensiva, sensitiva perioden), motiverat och öppen för stimulans. Barnets sinnen är öppna för att ta in alla intryck som finns i dess närhet. Under de första sex åren absorberar barnet information och kunskap helt automatiskt, genom sin vardag, närmiljö och de dagliga mötena med dem som finns omkring barnet. För att barnet ska kunna tillägna sig detta på ett positivt sätt behövs en trygg grund att stå på av närhet, omtanke, trygghet, kontinuitet, och anknytning.

 

Anknytningen är viktig för hela människans kommande liv. I åldern mellan 3 – 6 år är barnets inlärningsförmåga som bäst. I denna viktiga tid i barnets intensiva period läggs grunden för språket. De saker barnet är särskilt öppet för att lära sig under dessa år är olika aspekter av rörelse, ordning, matematik, musik med mera. Hjärnforskning har visat att just denna period har de största energigenomströmningarna genom hjärnan vilket indikerar stor inlärningskapacitet.