BEHOV OCH RÄTTIGHETER

Alla människor har grundläggande behov. Abraham Maslow har delat in de grundläggande behoven i följande, kroppsliga behov, trygghetsbehov, gemenskaps- och tillgivenhet, behov av uppskattning, och behov av självförverkligande.

 

För YKI är det av stor vikt att skapa förståelse för sammanhanget och livssituationen som barnet lever i och att ta reda på vilka möjligheter, utmaningar och underliggande orsaker som finns. YKI utgår från barnets unika, specifika behov, situation och bakgrund. Denna behovsanalys görs i samspel med familjen och samhället.

 

Läs vidare på världsbankens hemsida

 

YKI har ett integrerat förskolearbete som innefattar att se till barnets alla behov. Dessa behov kan innefatta följande:

 

FYSISKA BEHOV: Behov av vätska, föda, sömn, vila och boende. Behov av rörelse och lek.

KÄNSLOMÄSSIGA BEHOV: Behov av kärlek och säkerhet. Behov av att känna sig betydelsefull. Behov av att kunna utrycka känslor.

SOCIALA BEHOV: Behov av att leda och följa efter. Behov av tillhörighet. Behov av att förstå vad som är rätt och fel. Behov av oberoende.

MENTALA BEHOV: Behov av stimulans, utveckling att upptäcka och experimentera. Behov av att få använda sitt språk.