VAD ÄR EN FAMILJ

Familjen är det mänskliga samhällets minsta och viktigaste beståndsdel. Detta har bekräftats genom hela historien. Familjen är inte bara den viktigaste beståndsdelen i samhället, utan även viktig för en individs tillhörighet och identitet. I familjen blir individerna bekräftade, sedda och förstådda. De får stöd, stabilitet och tillhörighet.

 

En familj kan se ut på många olika sätt. Den kan bestå av kärnfamiljen (mamma, pappa barn), en ensamstående förälder med barn, gifta eller sambo utan barn, samkönade familjer, storfamiljer eller utvidgade familjer. Synen på familjen har ändrats genom åren. Den ser olika ut i olika delar av världen. I det gamla svenska bondesamhället fanns det många storfamiljer, som inte bara bestod av kärnfamiljer, utan även av släktingar och de som arbetade i familjen. I många länder i världen består familjen av barn, föräldrar, mor- farföräldrar men även farbröder, mostrar, kusiner och andra släktingar. Familjen inkluderar i vissa samhällen även klanen och stammen.

 

Det finns många olika definitioner på en familj. En definition är att” Det är en social grupp av människor som lever tillsmannans.”. E. Eriksson C. Hansson (2010) har gjort en intressant studie då de försökt definiera begreppet familj. De har kommit fram till några attribut på en familj.

 

”En familj är en grupp som definieras som

familj av minst en individ i gruppen.”

 

”I en familj sker inbördes påverkan mellan medlemmarna.”

 

” I en familj finns samhörighet i någon form som ofta består av barn, biologiska band, gemensamt hushåll

eller boende och/eller lever i äktenskap.”

 

”En familj förändras med tiden.”

 

Enligt svensk sjuksköterskeförening (2015), kan en familj utgöras av en självdefinierad grupp av personer, som inte nödvändigtvis är förbundna genom blodsband eller lag men som känner sig som en familj (Whall, 1986). Utifrån detta är det alltså familjen själv som bestämmer, vilka som ingår i familjen. I dagligt tal kan man säga att familjen är de som de säger sig vara.