ETT INTEGRERAT HÄLSOPROGRAM

De barn och familjer som finns i de länder i Afrika som YKI arbetar i lider av fattigdom och undernäring. Familjerna i Syd-sudan på Love &Peace familjecenter har möjlighet att äta endast ett mål mat om dagen. Grönsaker och frukt importeras från andra länder. Det är därför svårt för familjen att ha råd att äta näringsrik mat. Osanitära förhållandena för med sig att barnen lättare blir sjuka.

 

YKI anser därför det är av stor vikt att integrera nutrition och hälsoprogram i familjecenter. Vår målsättning är att hälsomyndigheten i samhället ska vara en del av familjecentren. Det gör det möjligt för barnet att bli vaccinerade och vägda och mätta i förskolan. Hälsomyndigheterna kan även ge råd och tips till familjerna.

Hälsoprogrammet involverad att familjerna får kunskap om att sköta sin personliga hygien. Barnen lär sig att tvätta händerna regelbundet. Familjerna får kunskap om vikten av att hålla rent runt sina hus och i närmiljön.

 

Love & Peace har fått möjlighet att bygga upp ett växthus genom medel från en secondhand affär i Täby. Det gör det möjligt för barnen och familjerna att få näringsriktig mat. Familjerna lär sig samtidigt hur de kan odla egna grönsaker och varför de bör äta näringsriktig mat.