BARNET BILD

"GE MIG BARNETS FÖRSTA FEM ÅR SÅ ÄR HAN MIN FÖR HELA LIVET"

Åldern noll – sex år är tiden för formandet av hela barnets personlighet och det fortsatta lärandet. Under denna tidiga barndom sker en otrolig utveckling av hjärnan.

 

Barnet är starkt drivet (den intensiva, sensitiva perioden), motiverat och öppen för stimulans.

 

För att barnet ska kunna tillägna sig detta på ett positivt sätt behövs en trygg grund att stå på av omtanke, närhet, trygghet, kontinuitet, och anknytning.