FAMILJEN BILD

Familjen är viktig för barnets tillhörighet och identitet.

 

I familjen blir barnet bekräftad, sedd och förstådd.

Familjen har potential att påverka och uppmuntra barnets lärande, språkutveckling och kulturella identitet.

 

Barnet med sina förmågor och möjligheter behöver medkonstruktörer, med förmågan att lyssna nyfiket till barnets tankar, idéer och teorier.

 

Det stimulerar barnet genom att, utmana och träna barnet i naturliga meningsfulla sammanhang i barnets vardag och närmiljö.

 

Familjen har potential och förmåga att påverka sin livssituation.