SAMHÄLLET BILD

Förenta Nationernas (FN) deklaration om mänskliga rättigheter fastslår att:

 

Familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället och har rätt till samhällets och statens skydd.

(FNs artikel om mänskliga rättigheter. Artikel 16 )

 

Familjen är del av ett samhälle med rättigheter, skyldigheter och en förmåga att påverka samhället.

 

YKI utvecklar program i samverkan med organisationer, myndigheter, instuitioner och företag, som hjälper familjen att nå sin fulla potential samt vårdar och värnar om miljön.