SAMHÄLLSUTVECKLING

SAMHÄLLSUTVECKLING

YKI har skapat och vidareutvecklat framgångsrika program för familjen. Programmen involverar både barnet, familjen och samhället, och harg visat sig vara ett sätt att bekämpa fattigdom och utanförskap.

  • Världsbanken menar att "ett integrerat program för förskolebarn och familjer är ett av de mest effektiva sätten att bygga upp mänskligt kapital och bryta den onda cirkeln av fattigdom. Det främjar demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet mellan könen. Det ökar medinflytandet för kvinnor och förbättrar möjligheterna för pojkar och flickor att slutföra sin skolgång."

 

  • Upprättandet av dessa program är således avgörande för en långsiktig förbättring av livssituationen för familjer i många länder.

 

  • I Sverige arbetar Youthkids international (YKI) med programmet "Familjer i samverkan för integration". Programmet innebär att YKI uppmuntrar föräldrar/vårdnadshavare att stimulera och utveckla barnets modersmål och stärka barnets kulturella identitet. Detta sker utifrån hemmet, förskolan och utifrån resurscenter. Föräldrarna blir erkända och uppskattade för något de redan behärskar, nämligen deras modersmål och kulturer. Samtidigt lär sig familjen och barnet svenska -en additiv språkmiljö.

 

  • Programmet leder till samhällsutveckling, och förebygger utanförskap och segregation. När barnet blir väl förtroget med sitt modersmål och är stolt över sin kulturella bakgrund, förstärks den dubbla identiteten. Det skapar förutsättningar för barnets och familjens integration i förskolan och samhället.