MÖJLIGHETER

INVOLVERING OCH KAPACITETSUTVECKLING AV FAMILJEN I SVERIGE

 

YKI har utbildat 15 föräldrar/vårdnadshavare under tre helger. De har kapacitet att utbilda och inspirera andra föräldrar i sin viktiga uppgift att stimulera barnets modersmål och stärka barnets identitet. I programmet LYFTER YKI upp förälderns/vårdnadshavarens betydelse. De blir erkända och uppskattade för något de redan behärskar, nämligen deras modersmål och kultur. Deras potential och rättighet ska beaktas och tas till vara på.

Vi tror att de tillsammans med YKI:s medarbetare ska vara med och se en förbättrad livssituation för många barn och föräldrar i Sverige. (Se vidare under Vad YKI kan erbjuda).