HUVUDSIDAN

 

Familjer träffas i en stimulerande miljö med lek och lärande i fokus. Utifrån sitt språk och sina kulturer lär de sig det svenska språket och upptäcker närmiljön.

 

Vi utbildar mentorer som leder studiecirklar med föräldrar utifrån

Kontextmetoden i additiv språkmiljö.

Barnen i Sydsudan behöver vår hjälp. Många familjer är på flykt. Det är barnen som blir värst drabbade.

Joy & Peace som är vår samarbetspartner har just nu 60 barn i förskolan. De behöver mat, vatten och leksaker.