VART DET LEDER TILL

Barnens allmänna språkutveckling har förbättrats. Flera av dem har även visat prov på glädje över att få göra saker tillsammans med sina föräldrar och att få träffa andra familjer som talar samma språk och delar samma kultur.

 

Genom projektet har vi visat på möjlighet att se familjen, som viktiga resurser i barnets lärande och språkutveckling. Vi hoppas kunna förmedla förståelse för både den svenska kulturen och de kulturer som familjerna kommer ifrån.

 

Det har också visat sig att föräldrarna förstärkt sin identitet. De får en positiv bild av barnets skolgång genom att de blir erkända och uppskattade för något de redan behärskar, nämligen deras modersmål och kultur. Det har visat sig att föräldrarna utvecklar legitimitet och status genom att delta under aktiviteterna, De förstärker även självförtroendet och kulturella identiteten, blir delaktiga i barnets aktiva verksamheter och framtid. Även barnets kulturella identitet förstärks.

 

– Jag är en svensk kurd, sa en pojke när vi arbetade med ord och begrepp. Han förstod plötsligt att han var accepterad både som kurd och som svensk.

 

”Jag kan känna mig som det ena och det andra på en gång, jag kan vara i två världar, som är lika bra men olika. I den ena världen finns mina föräldrar, syskon och släktingar både i Sverige och i Kurdistan och i den andra världen förskolan, mina kompisar och parken där vi brukar vara. Är man en svensk kurd är man både och, inte varken eller.”