SAMHÄLLSUTVECKLING

SVERIGE

I Sverige arbetar YKI med programmet ”Familjer i samverkan för integration”.

Programmet handlar om att uppmuntra föräldrar att stimulera och utveckla barnets modersmål och stärka barnets kulturella identitet. Detta sker utifrån hemmet, förskolan och utifrån ett resurscenter. Föräldrarna blir erkända och uppskattade för något de redan behärskar, nämligen deras modersmål och kulturer. Barnets allmänna språkutveckling förbättras. Ett välutvecklat modersmål gynnar även andraspråks-inlärningen.

Programmet leder till samhällsutveckling, och förebygger utanförskap och segregation. När barnet blir väl förtroget med sitt modersmål och är stolt över sin kulturella bakgrund, förstärks den dubbla identiteten. Det skapar förutsättningar för barnets och familjens integration i förskolan och samhället.

 

Läs vidare under sidan SVERIGE