FAMILJEN

Förenta Nationernas (FN) deklaration om mänskliga rättigheter menar att; Familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället och har rätt till samhällets och statens skydd. (FNs artikel om mänskliga rättigheter Artikel 16).

 

YKI ser familjen utifrån barnets perspektiv. FN: deklaration om barns rättigheter artikel 5 säger att; Barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling och ska hjälpa barnet att få det som barnet har rätt till.

 

Familjen har rättigheter, skyldigheter men också potential att påverka och förändra sin och sin familjs livssituation. YKI anser att familjen har en viktig roll i ett samhälles utveckling. När familjen är stark är samhället starkt.

Tyvärr stämmer inte alltid bilden om den starka familjen. Familjen kan i stället bli en otrygg plats. Det kan bero på både yttre och inre omständigheter. YKI tror dock på människans förmåga att förbättra sin livssituation.

 

YKI vill därför vara med och stärka familjen genom kapacitetsutveckling och utbildning, men framför allt genom att stärka familjens identitet och potential.