KONTAKT

KONTAKT

 

Telefonnummer:

 

Internationellt ansvarig: Barbro Wallhäger, 0731-59 89 42

 

Nationellt ansvarig: Johanna Forslund, 0738-27 21 55

 

 

För post:

 

Youth Kids International

Box 55501

10204 Stockholm

 

Bank giro: Swedbank 5034-0017