VAD ÄR YKI

Youth Kids International (YKI) är en icke kommersiell, ideell, icke statlig organisation.

 

Vårt uppdrag är att stärka och stimulera barnet, familjen och samhället till en förbättrad livssituation och för att de ska nå sin fulla potential i livet.

 

Youth Kids International (YKI) arbetar utifrån ledorden att sammanhang, samlärande, stimulans ger samhällsutveckling.

 

I vår forsk ning har vi arbetat fram ”Kontextmetoden i en additiv språkmiljö” metoden innebär att lära sig i samspel tillsammans med andra utifrån sitt sammanhang( kontext).

 

Youth Kids International (YKI) strategi är att genom kompetensutveckling, ledarskapsträning, och genom att vårda och värna om miljön utbilda och motivera. Vi arbetar i samspel och i nätverk med statliga myndigheter, organisationer och institutioner.

 

De framgångsrika strategier som Youth Kids International (YKI) har tillämpat och utvecklat är framtagna och provade av våra erfarna och välutbildade pedagoger, medarbetare och resurspersoner.

 

NYCKELORD

ICKE-STATLIG/ICKE-VINSTDRIVANDE

IDEELL

POTENTIAL

SAMMANHANG

SAMLÄRANDE

STIMULANS

SAMHÄLLSUTVECKLING

SAMSPEL

KOMPETENSUTVECKLING

KAPACITETSUTVECKLING

LEDARSKAPSTRÄNING

ÄGANDERÄTT

EMPOVERNMENT

DELAKTIGHET /MEDVERKAN

UTBILDNING

NÄTVERKANDE

HÅLLBARHET

MÄNSKLIGA OCH - BARNS RÄTTIGHETER

DEMOKRATI

VÄRNA OCH VÅRDA OM MILJÖN

PARTNERSKAP

FATTIGDOMSBEKÄMPNING

 

VISION

En värld där barnet har möjlighet att nå sin fulla potential i livet.

 

UPPDRAG

 

Stärka och stimulera barnet, familjen och samhället till en förbättrad livssituation och för att de ska nå sin fulla potential i livet.

Arbeta i sampel och nätverkande med regeringar, utbildningsinstitutioner, och organisationer genom kapacitetsutveckling ledarskap träning, samhällsutveckling, samt bevarande och värnande om miljön.

 

GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR

 

Mänskliga rättigheter och barnens rättigheter:

YKI FÖRESPRÅKAR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA OCH FN:S DEKLARATION FÖR BARNENS RÄTTIGHETER.

 

Kompetens och kapacitet:

YKI TROR ATT BARNET OCH TONÅRINGEN ÄR KOMPETENTA OCH ÄGER EN INRE KAPACITET ATT UTVECKLAS OCH LÄRA

 

Familjekompetens: (empowernment)

YKI ANSER ATT FAMILJEN ÄR DEN GRUNDLÄGGANDE BYGGSTENEN I SAMHÄLLET. FAMILJEN HAR EN INRE FÖRMÅGA ATT FÖRÄNDRA SIN OCH SIN FAMILJENS LIVSSITUATION.

 

samhällsutveckling:

YKI TROR ATT SAMHÄLLET HAR POTENTIALEN ATT EFFEKTIVT MINSKA FATTIGDOM, GENOM TILLÄMPNING AV FÖRSKOLE OCH FAMILJE-PROGRAM.

 

Miljöbevarande

YKI TROR ATT ETT BEVARANDE AV MILJÖN ÄR VIKTIGT! DET BLIR EFFEKTIVT GENOM ATT SAMARBETA MED BARNET, FAMILJEN, SAMHÄLLET, REGERINGAR OCH ORGANISATIONER.

 

Ledarskapsträning

YKI TROR ATT LEDARSKAPSTRÄNING OCH UTBILDNING AV FÖRÄLDRAR OCH LÄRARE ,ÄR EN EFFEKTIV OCH HÅLLBAR STRATEGI FÖR FÖRBÄTTRAD LIVSSITUATION FÖR BARN, UNGDOMAR OCH FAMILJER.

 

Nätverk

YKI SKAPAR NÄTVERK MED REGERINGAR, UTBILDNINGSINSTITUTIONER SAMT OFFENTLIGA OCH PRIVATA ORGANISATIONER.

 

Kapacitetsutveckling

YKI ARBETAR MED KAPACITETSUTVECKLING FÖR OLIKA AKTÖRER I CIVILSAMHÄLLET

 

BARNET

YKI anser att barnet är kompetent och har en inre förmåga att utveckla och lära sig, samt att perioderna vid tidig barndom (0-6år) formar en livsviktig grund för framtiden.

 

FAMILJEBEFOGENHET

YKI anser att familjen är den grundläggande enheten i samhället och familjer som vet sina rättigheter är incitament för positiv samhällsförändring.

 

SAMHÄLLSUTVECKLING

YKI anser att samhället har potential att på ett effektivt sätt minska fattigdomen genom effektivt tillämpning och av förskole, ungdoms - och familjeprogram.

 

VÄRNA OCH VÅRDA MILJÖN

YKI poängterar vikten av att värna och vårda miljön. Det blir mer effektivt genom samarbete mellan familj, samhälle, regeringar och organisationer.

 

LEDARSKAPSUTBILDNING

YKI anser att ledarskapsutbildning är en effektiv och hållbar strategi för att förbättra livssituationen hos barnet och med familjer.

 

NÄTVERK

YKI har stabila nätverk med samhället, utbildningsinstitutioner, samt offentliga och privata organisationer.

 

KAPACITETSUTVECKLING

YKI tror på expansion och kapacitetsutveckling av alla aktörerna i det civila samhället.

 

VÄGLEDANDE FILOSOFI

 

 • YKI anser att miljö, familj och människor som omger barnet spelar en viktig roll i barnets utveckling.
 • YKI arbetar för demokrati enligt FN-konventionen om de mänskliga rättigheterna och FN:s konventioner om barnets rättigheter.
 • YKI anser att barnet har förmåga och en inre kapacitet att växa och utvecklas, men behöver vägledning och stöd för att uppnå sin fulla potential i livet.
 • YKI strävar efter att positivt påverka och stärka barnet och familjen för att de ska kunna ha förmågan att vara självförsörjande och självständiga. Inkluderat de som är smittade av HIV/AIDS.
 • YKI anser att familjer, regeringar, privata och offentliga organisationer samt utbildningsinstitutioner spelar en viktig roll för att uppfylla barnets behov, genom kapacitetsuppbyggnad och ledarskapsutbildning.

 

STRATEGI

 • Förespråkar samt lobbar för FN-konventionen om de mänskliga rättigheterna och FN:s konventioner för barnets rättigheter.
 • Låter barnets röst hördas genom att lyssna och stödja deras medverkan.
 • Uppmuntrar familjer att bli egna agenter för förändring av sin och sin familjs livssituation genom kapacitets och utbildningsprogram.
 • Bedriver samhällsbaserade program för utveckling.
 • Främjar miljöfrågor och policy om att värna och vårda miljön genom direkta kontakter med regeringar, samhällen, organisationer och privatpersoner.
 • Kapacitetsutveckling och utbildning av ledare, lärare, föräldrar och andra personer i som medverkar i samhället.
 • Utveckling och produktion av standardiserat utbildningsmaterial.
 • Nätverkande och teknisk support.
 • Fattigdomsbekämpning genom upprättandet av inkluderande förskole, ungdoms och familjeprogram (Early Childhood Development ECD)